• des:leg
  • des:leg
  • des:leg
  • des:leg

رزومه شرکت


 

 بسمه تعالي

رزومه كاري شركت پوريا شبكه كاوش گستر                           

با مديريت عباسي  

با سلام و احترام

  

           شركت كاوش گستر با بیش از 17 سال سابقه کار در زمینه شبکه های کامپیوتری و وارد کننده تجهیزات کامل مسی شبکه های کامپیوتری وبرق  LEGRAND فرانسه ، با سابقه طولاني درانجام طراحي ، مشاوره ، نصب وراه اندازي شبكه هاي (LAN-WAN‌) ، فيبرنوري وراديو مودم هاي وايرلس با نيروهاي مجرب و متخصص درامر اجرا  قراردادهاي مستقيم و غير مستقيم كه با سازمانها و نهادها منعقد نموده است بصورت ذيل وبه پيوست تقديم مي نمايد:

 

شایان ذکراست فروشگاه این مجموعه تحت عنوان کلینیک فیبر نوری تحت مدیریت مهندس عباسی آماده ارائه خدمت به کلیه ارگان ها، همکاران و کلیه افراد می باشد.

 

رزومه ای مجموعه بصورت ذيل وبه پيوست تقديم مي نمايد:

1- کتابخانه ملي شيراز

*نصب وراه اندازي 62 عدد دوربين مدار بسته و متعلقات     

   كارفرما : شرکت سيماران

2- بانک هاي انصار استان فارس وکهگلويه وبوير احمدواستان بوشهر

*نصب وراه اندازي24 شعبه(شبکه وups)

* 70 کیلومتر کابل utp

*  26 کیلومتر کابل ups

   كارفرما : بانک انصار

3- موسسه مالي و اعتباري کوثر

*   نصب وراه اندازي شبکه وups ساختمان مرکزي و22شعبه در استانهاي فارس و هرمزگان

*   28کیلومتر کابل utp

*   9 کیلومتر کابل شیلدار برق

   کارفرما:اداره IT مهندس موسوي

4-هلال احمر استان فارس

      *      پشتيباني ونگهداري شبکه و سرور هاي استان فارس(4سال)

      *      كابل كشي شبكه ساختمانهاي استان فارس

  کارفرما :اداره  itمهندس بخرد

5- دانشكده هاي فني و مهندسي دانشگاه شيراز(ساختمانهاي مديريت. مديريت3. مهندسي2. مهندسي 1)

*  32 کیلومتر کابلutp

* 35 کیلومتر فیبر نوری

* 6 دستگاه راديو مودم بي سيم 

    كارفرما : مركز انفورماتيك - دكتر آيت الهي - دكتر عبدالهي

6- پتروشيمي بندرامام خميني

*65 کیلومتر کابلutp

     كارفرما : مركز انفورماتيك - مهندس بچاري - مهندس رابطيان

7- وزارت جهاد كشاورزي خيابان طالقاني تهران

*23 کیلومتر کابلutp

   كارفرما : مركز انفورماتيك - مهندس شيباني

8-دانشگاه شيراز

        *    طراحي و پياده سازي شبکه وUPS  سايت سرور ساختمان مديريت

    کارفرما :ادارهIT مهندس فرشيديان

9-دانشگاه شيراز

*     طراحي وپياده سازي شبکه و UPS سايت سرور دانشکده مجازي

کارفرما: اداره IT مهندس ذنوبي

  10-موسسه مالي واعتباري کوثر

  *   طراحي و پياده سازي شبکه UPS و سايت سرور ساختمان مرکزي زرهي

کارفرما:اداره IT مهندس موسوي

11- ساختمان جديد دانشكده حقوق و كتابخانه علوم وتكنولوژي شيراز

* 15 کیلومتر کابلutp

* 220متر فیبر نوری  

*2 کیلومتر کابل برقuts

     كارفرما : مركز انفورماتيك - دكتر عبدالهي - مهندس فرشيديان

12- وزارت جهاد كشاورزي ساختمان ميدان فاطمي تهران

*22 کیلومتر کابلutp

    كارفرما : مركز انفورماتيك - مهندس شيباني

13- دانشكده هاي هنر و معماري - دامپزشكي علوم فرهنگي و توابع شيراز

*25 کیلومتر کابلutp

* 5 کیلومتر فیبر نوری

     کارفرما : مركز انفورماتيك - دكتر عبدالهي - دكتر آخوند

14- پتروشيمي بندرامام خميني

* 15 کیلومتر فیبر نوری

* 20 کیلومتر کابلutp

     کارفرما : مرکز انفورماتيک – مهندس رابطيان – مهندس قهرماني

15- دانشگاه علوم پزشکي شيراز ( دانشکده داروسازي )

* 4 کیلومتر کابلutp

   كارفرما : مركز انفورماتيك - دكتر فقيه

16- پتروشيمي بندرامام خميني

* طراحي شبكه B/LAN‌ ساختمانهاي مجتمع پتروشيمي و توابع حدود 85 مورد

     كارفرما : مركز انفورماتيك- مهندس رابطيان- مهندس قهرماني

17- پتروشيمي برزويه ( عسلويه )

* 35 کیلومتر کابلutp

*25 کیلومتر فیبر نوری

     كارفرما : مركز انفورماتيك - مهندس بچاري

18- اسكله شهيد رجائي بندرعباس

*55 کیلومتر کابلutp

* 26 کیلومتر فیبر نوری

     كارفرما : اداره انفورماتيك - مهندس باقري

19- اسكله بندرامام خميني

*12 کیلومتر کابلutp

*25 کیلومتر فیبر نوری

20- وزارت جهاد كشاورزي ساختمان مركزي بلواركشاورز تهران

* 75 کیلومتر کابلutp

     كارفرما : مركز انفورماتيك - مهندس شيباني  - دكترشمس

21- فرودگاه امام خميني تهران

* 7 کیلومتر فیبر نوری

* فيوژن فيبر نوري دوربينهاي مداربسته

     كارفرما : شركت احصا - مهندس كشاورز

 

22- كارخانه پلي اكريل اصفهان

* 15 کیلومتر فیبر نوری

*فيوژن فيبر نوري دوربينهاي مداربسته

    كارفرما : شركت احصا مهندس كشاورز

23- وزارت جهاد كشاورزي استان كردستان ( سنندج)

* 19 کیلومتر کابلutp

    كارفرما :‌ شركت نوين رايانه

24- وزارت راه و ترابري استان تهران

* 12 کیلومتر کابلutp

* 2 دستگاه نصب دستگاه راديومودم بي سيم   

   كارفرما : اداره انفورماتيك - مهندس امينيان

25- سازمان گسترش تهران

* 8 کیلومتر کابلutp

     كارفرما : اداره انفورماتيك -  مهندس اولادي

  • - شيلات بندرعباس

* نصب 45 دستگاه GPS‌ برروي شناورهاي صيادي

    كارفرما : اداره انفورماتيك - مهندس جهان شاه لو

27- مراكز بهزيستي استان تهران

* 11 کیلومتر کابلutp

28- بانك مركزي كشاورزي استان تهران

* 15 کیلومتر کابلutp

    كارفرما : شركت تيام

29- شرکت سیمان فارس نو فیروزآباد

*11 کیلومتر فیبر نوری

   کارفرما : اداره انفورماتیک مهندس سبزعلیان

30- شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی

*8 کیلومتر کابلutp

   کارفرما : اداره انفورماتیک مهندس فرشیدیان

31- خوابگاههای پردیس ارم و خوابگاه قدس

*4 کیلومتر فیبر نوری

*4 کیلومتر کابلutp

    کارفرما : اداره انفورماتیک دکتر عبدالهی دکترآخوند

32- سازمان انفورماتيك شهرداري شيراز

* مناطق 5 . 9. 8 ومعاونت فني و عمراني

* 13 کیلومتر کابلutp

   كارفرما : سازمان انفورماتيك مهندس آتش باز

33- اداره مخابرات دانشگاه شيراز( خوابگاه شهداء)

*3/5 کیلومتر فیبر نوری

   كارفرما : مخا برات دانشگاه شيراز مهندس ذكاوت

34- بانك هاي رفاه و مسكن استان هاي فارس . ايلام . بندرعباس . خوزستان . اصفهان

*نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته

    كارفرما : اداره انفورماتيك بانك رفاه

35-شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي منطقه گازي دالان

*2 کیلومتر فیبر نوری

*13 کیلومتر کابلutp

*8كيلومتركابل برق UPS 

     كارفرما : اداره كامپيوتر- مهندس فرشيديان زاده

36- كارخانه سيمان شهركرد

*180 عدد نصب و راه اندازي و فيوژن فيبر نوري  

*8 کیلومتر فیبر نوری

كارفرما: شركت فارس اسكات

37- پتروشيمي بوعلي بندرامام خميني

*15 کیلومتر فیبر نوری

*300 عدد فيوژن فيبر نوري دوربينهاي مدار بسته 

     كارفرما: شركت سيماران

38- دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ساختمان مديريت. بيمارستانهاي شهيد فقيهي. نمازي. خليلي. مطهري ومركز مخابرات )

*120 عدد فيوژن فيبر نوري

    كارفرما : مركز انفورماتيك - دكتر فقيه

39- شركت برق منطقه اي شيراز

*1450 متر فیبر نوری هوایی

*2 کیلومترنصب كانال  LEGRANDوكابل 

    كارفرما : شركت عصر انديشه مهندس چهره نگار

40- دانشكده آبفاي شيراز

*5 کیلومتر کابلutp

    كارفرما : شركت آبفاي شيراز- مهندس فرهادي

  • راهنمايي ورانندگي شهرستان بهشهر استان مازندران

*20 دستگاه نصب وراه اندازي دوربينهاي هوشمند در چهارراه

    كارفرما : راهنمايي ورانندگي استان مازندران

42- دانشكده كشاورزي داراب دانشگاه شيراز

*1/5 کیلومتر کابلutp

*راديو مودم بي سيم 1 دستگاه

    كارفرما : اداره انفورماتیک دکتر عبدالهی

43- شركت سايپا تهران جاده قديم كرج

*260 عددفيوژن فيبر نوري 

      كارفرما : شركت سيماران

44- شركت گاز استان تهران

*230 عدد فيوژن فيبر نوري 

     كارفرما : شركت گاز استان تهران مهندس اسماعيل نژاد

45- درمانگاه مطهري

*2 کیلومتر کابلutp

    كارفرما : اداره انفورماتیک دكترآخوند

46- كارخانه سيمان خراسان رضوي

*400 عدد فيوژن فيبر نوري 

    كارفرما: شركت فارس اسكات

47- كتابخانه شاه چراغ (ع) شيراز

*7 کیلومتر کابلutp

  كارفرما: مهندس رستمي

48- کارخانه سیمان زابل

*275 عدد فیوژن فیبرنوری 

   کارفرما : شرکت دوام انرژی

49- دفتر مرکزی کارخانه سیمان فارس نو شیراز

*6 کیلومتر کابل sftp

*700مترکانال LEGRAND 

    کارفرما : شرکت سیمان فارس نو مهندس سبز علیان

50- کارخانه سیمان خوزستان رامهرمز

*8 کیلومتر فیبر نوری

*164 عددفیوژن فیبرنوری 

    کارفرما : شرکت مهندسی سیمان فارس و خوزستان خانم قهرمانی

51- کارخانه سیمان لامرد

*7 کیلومتر فیبر نوری

    کارفرما : شرکت مهندسی سیمان فارس و خوزستان

52- واحد بین الملل دانشگاه شیراز

*2500متر کابلutp

*2500متر فیبر نوری

 

*نصب آنتن وایرلس

   کارفرما : مرکز انفورماتیک مهندس رجبی

53- کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

*8 کیلومتر کابلutp

 کارفرما : کتابخانه مرکزی مهندس غضنفری

54- دفتر سیمان لامرد

 * 1 کیلومتر کابلutp

کارفرما : مهندس حمزه ئیان

55- دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

       * 5 کیلومتر کابلutp

       * 200 کیلومتر فیبر نوری

کارفرما :مرکز انفورماتیک مهندس سبحان نژاد

56- شرکت آب و فاضلاب استان فارس

      *9 کیلومتر کابلutp

کارفرما : شرکت پرشیا نت مهندس مجیدیان  

57- شرکت سیمان فارس نو

     *174 عددفیوژن فیبرنوری

کارفرما : مهندس سبزعلیان

58- کارخانجات مس سرچشمه کرمان

    *1400 عددفیوژن فیبرنوری

کارفرما : شرکت تام ایران خودرو

59- شرکت صنایع شیمیایی فارس

  *4000 متر فیبر نوری

   * 4000 متر کابلutp

   *250عدد فیوژن فیبر نوری 

 60-مرکز اطلاع رسانی علوم وفن آوری

    * 2 کیلومتر کابلutp

    *400مترکابل ups متر

61- دانشکده علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد دانشگاه شیراز

*جابجایی، نصب وراه اندازی مجدد رک مرکزی سایت کامپیوتری

*فیوژن فیبر نوری ونصب اتصالات شبکه داخلی 180 عدد نود

   كارفرما : مهندس فرشیدیان

62- دانشکده هنر ومعماری دانشگاه شیراز

*1700 مترکابلکشی سایت مرکزی

   كارفرما : مهندس سبحانی

63- دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

*نصب اتصالات شبکه داخلی CAT6  ساختمان جدید اساتید

*400متر فیبر نوری

كارفرما : مهندس محسنی

64- صنایع الکترونیک ایران

*150مترکانال لگراند

*600مترکابل برق UPS  

*600 متر کابل utp

65- سازمان برنامه و بودجه

*نصب مودم های وایرلس    2 دستگاه

  کارفرما : اداره انفورماتیک - مهندس مودب

66- شركت P.I.D.E.C 

*نصب اتصالات فيبر نوري  30 عدد

كارفرما : اداره انفورماتيك مهندس پا يور

67-شرکت اب فاضلاب استان فارس

* 9 کیلومتر کابلutp

کارفرما:شرکت پرشیا نت مهندس مجیدیان

68-دانشگاه شیراز

*   مدیریت طرح های عمرانی

*  5 کیلومتر کابلutp

کارفرما:اداره IT

69-دانشگاه شیراز

 *  مدیریت اداره عمومی و تدارکات

 * 5 کیلومتر کابلutp

 *3کیلومتر کابل UPS3

کارفرما:اداره IT

70-كارخانه لاستيك دنا شيراز

*2 کیلومتر کابلutp

*1 کیلومترکابل UPS 

کارفرما:اداره IT

71-سرپرستي موسسه مالي و اعتباري كوثر استان خوزستان

 * 12 کیلومتر کابلutp

 * 5 کیلومتر کابل ups

 *600 مترنصب ترانک لگراند

کارفرما:اداره  IT

72- سازمان امور مالياتي فارس

* نصب و راه اندازي شبكه كامپوتري و upsدر تمامي ساختمانهاي مربوطه

 *45 کیلومتر کابلutp

 *22 کیلومتر کابلutp

 *2400 مترنصب ترانک لگراند

کارفرما:اداره  IT

73-موسه اعتباري كوثر

* نصب وراه اندازي دكل هاي مربوط به  5شعبه در شيراز

74- بانك مهر اقتصاد

*نصب و راه اندازي دكل و لينك هاي وايرلس (19 شعبه در شيراز)

75- بیمارستان شهریار

*2.5 کیلومتر کابلutp

*  150 متر نصب ترانک البرز

   کارفرما:اداره  IT

76- ساختمان سرپرستی بانک توسعه تعاون

*10 کیلومتر کابلutp

* 3 کیلومتر کابلutp

* 500 مترنصب ترانک لگراند

      کارفرما:اداره  IT

77-  ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

* 900 متر فیبر نوری

     کارفرما:اداره  IT

78-  ساختمان شتاب دهنده دانشگاه شیراز

*7 کیلومتر کابل utp

* 400 متر فیبر نوری

     کارفرما:اداره  IT

79-پاساژهای مربوط به شرکت عمران صدرا

 * 2000 متر کابلUTP

 * 2000 متر فیبر نوری 

80- شرکت پالایش نفت لاوان

 * 5 کیلومتر کابلUTP                                

 * 5 کیلومتر اجرای کابلUTP 

 * 500 متر نصب ترانک لگراند

81- شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

 * 3 کیلومتر کابلUTP                                

 * 3 کیلومتر اجرای کابلUTP  

 * 700 متر نصب ترانک لگراند

82- شرکت سیمان منددشتی

 * 3 کیلومتر کابلUTP                                

 * 3 کیلومتر اجرای کابلUTP 

 * 12 کیلومتر فیبر نوری                                   

 * 12 کیلومتر اجرای فیبر نوری 

83-بانک توسعه تعاون

 * 3050 متر کابلUTP

84- -بانک صادرات ایران

 * 3کیلومتر کابلUTP 

 * 3کیلومتر اجرای کابلUTP 

 * 12 کیلومتر فیبر نوری                                    

 * 12 کیلومتر اجرای فیبر نوری                                    

 85-فناوران داده سهند

 * 120 عدد فیوژن فیبر نوری 

 * 1400 متر فیبر نوری                                   

 * 1400 متر جرای فیبر نوری

86-عامل سیستم 

 * 12200متر کابلUTP    

 * 1500  متر نصب ترانک لگراند 

87- نصب ترانک لگراند       

 * 3200 متر فیبر نوری                                    

 * 3200 متر اجرای فیبر نوری   

88-آموزش پرورش سرچهان 

 * 700متر  کابلUTP                                                

 * 2745 متر نصب ترانک لگراند                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          

  ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.